HUR FUNGERAR KLIMATKOMPENSATION?

Enkelt förklarat så innebär det att när man belastar naturen med utsläpp av koldioxid så väljer man att minska utsläpp på någon annan plats så att det "väger upp" det utsläpp man gjorde från början.

1. Det uppenbara

Vi börjar med att vi gör det vi lärt oss som små.

Källsortera, återvinna det vi kan, välja grön el, välja transportmedel som gör minsta möjliga avtryck på miljön, minskar vår konsumtion eller köpa second hand.

Vi kan även välja matvaror som är framtagna på ett ekologiskt sätt för att göra det vi kan i vårt beteende för att minska påverkan så mycket som möjligt.

4. Agerande

Det är såklart ohållbart att vi fortsätter så här. Vi behöver ta vårt ansvar och agera! Någon sa: "Men om jag flyger, kan jag inte bara plantera ett träd?"

Exakt så enkelt är det! Ett träd suger upp koldioxid och minskar därmed koldioxiden i luften som orsakades av flygresan. Frågan är bara, hur många träd har du hemma som du kan plantera? På vilken mark ska du planera det? Vem ska se till att trädet fortfarande lever om 2, 10 eller 70 år? Hur många träd behöver man plantera varje år för att kompensera sitt liv?

Det behövs 3,46st träd varje år för att kompensera 2 ton utsläpp. Det är inte hållbart att göra själv förstår vi. Det finns bättre sätt!

2. Det som blir över

När vi har gjort allt vi kan genom att ändra vår livsstil och sätt att arbeta, så kommer vi ändå ha för högt klimatavtryck.

Transporter med flyg eller bränsledrivna fordon, inköp av ny teknik, möbler, utskrifter av papper och mycket annat som vi gör påverkar.

Det är väldigt bra om vi kan minska från att köra 1000 mil till 800 mil, men det stora problemet är ju fortfarande de 800 mil vi är tvungna att köra. Vi kan ju inte sluta jobba och flytta ut i skogen.

3. Ansvarstagande

Vi inser att, även om vi gör allt vi bara kan och som står i vår makt så kommer vi, varken vi vill eller inte, att skräpa ner naturen med växthusgaser och göra ett klimatavtryck.

Genomsnittet för en anställd är 2 ton CO2 per år. Det är som att vi skulle kasta 400 000st A4 ark i naturen varje år. Det är drygt tre ark varje arbetat minut.

Vad gör man om man råkar missa papperskorgen? Ja man plockar ju upp efter sig.

5. Klimatkompensation

Att anlita någon annan för att sköta kompensationen är istället mer effektivt. Någon som ansvarar för att rätt mängd träd blir planterade, att man håller de vid liv och ser till att det skyddas och verkligen fortsätter att föra nytta.

När man klimatkompenserar så kan man likna det vid att man plockar upp 400 000st A4 papper, samtidigt som man tappat 400 000st. Det blir alltså inget ytterligare utsläpp.

Väljer man att kompenserar för mer än man själv orsakar, låt säga 4 ton, då är det som att man plockar upp 800 000st ark när man tappat 400 000st. Högen av papper minskar.

6. Certifikat

För att säkerställa det hela utfärdas det ett certifikat enligt Gold Standard, som övervakas av FN:s avdelning för klimatförändringar. Man säkerställer därmed att det projekt som man investerat i blir av och upprätthålles enligt de högsta krav och kvalité som finns i branschen.

7. Extra fördelar

Att klimatkompensera med hjälp av Gold Standardcertifikat innebär att många av projekten man investerar i är i utvecklingsländer. Det betyder att när man installerar solceller eller vindkraftverk i till exempel Indien, så kommer det att generera arbetstillfällen lokalt, byggas skolor eller ordnar med rent vatten för befolkningen. Dubbelt så bra helt enkelt!