FRÅGOR OCH SVAR

Här nedan är de vanligaste frågorna och myterna gällande klimatkompensation. Har du någon ytterligare fråga så är du välkommen att kontakta oss med hjälp av formuläret nedan.

Köper man sig inte bara fri?

Detta är en vanligt myt som baserar sig på att man klimatkompenserar istället för att ändra sitt beteende. Klimatkompensation är ett verktyg för att kunna ta ansvar för de utsläpp man är tvungen att göra. Det är bättre att klimatkompensera än att inte göra någonting alls.

Hur sammanställs klimatkompensationen?

Vi köper all kompensation på samma gång och sammanställer våra kunders totala kompensation baserat på antal ton.

Vad innebär det att vara klimatneutral?

Klimatneutral är ett uttryck som används för att beskriva när man har minskat sina utsläpp av koldioxid med lika mycket som man påverkat klimatet med. I själva verket är det ju så att detta inte går att beräkna med exakta siffror. Däremot är klimatkompensation alltid till nytta och certifierad för det antal ton man valt att kompensera för. Klimathjälpen har därför valt att använda uttrycket "klimatkompenserad" och "klimatreducerat" för att vara mer i linje med verkligheten och för att påvisa nyttan med klimatkompensation mer än påvisa sig "klimatneutral".

Hur länge gäller mitt certifikat?

Klimatkompensationen gäller endast under 12 månader. Du kan därefter välja att göra en ny beräkning av utsläpp och fortsätta kompensera för en ny period.

Kommer pengarna fram?

Klimatkompensation handlas av energimyndigheten och mäts alltid i ton. Beroende på projekt, kvalité tillgång och efterfrågan är priset per ton varierande. Vi säkerställer alltid att kompensationen enligt ert certifikat blir av och stämmer överens oavsett kostnad för oss.

Varför ska man klimatkompensera?

Det är ett sätt att ta ansvar för de utsläpp som man gör till vardags. Att klimatkompensera är först och främst till nytta för klimatet då det medverkar till minskade utsläpp av koldioxid. Är man företagare kan man även se en nytta med att vara certifierad för att kunna leva upp till sitt hållbarhetsarbete och miljöpolicy.

Hur fungerar klimatkompensation?

Klimatkompensation är uppdelat i olika projekt som endast finansieras med hjälp av klimatkompensation. Det kan till exempel vara trädplanteringar, energieffektiva spisar, att förhindra att kolkraftverk byggs och istället bygga vindkraft. Man gör beräkningar på hur mycket koldioxid man minskar med tack vare dessa projekt och säljer dessa certifikat som klimatkompensation. Dessa säljs via unionsregistret hos FN som i Sverige sköts via Energimyndigheten. När man köper ett sådan certifikat har man köpt ett bevis på att att man minskat utsläpp av koldioxid med ett ton.

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation är ett sätt att ta ansvar för de utsläpp som man oundvikligen är tvungen till att göra för att kunna leva eller arbeta. Att klimatkompensera är bättre än att inte göra någonting alls.

Vad är CDM?

CDM är en certifiering av klimatkompensation som är utfärdat av FN. CDM (Clean Development Mechanism) är den högsta certifieringen som FN utfärdar och uppfyller kraven från kyotoavtalet. Projekt som innehar CDM certifiering är ofta inom förnyelsebar energi och förhindrar att fler kolkraftverks byggs. Ett av kraven för att få CDM certifiering på ett projekt är att det uteslutande är byggt av pengar från klimatkompensation. Det gör att man kan känna sig säker på att kompensationen man gör verkligen blir av.

Vad är Gold Standard?

Gold Standard är en certifiering av klimatkompensation som utfärdats av en organisation med samma namn och grundades av Världsnaturfonden. För att ett projekt ska kunna bli certifierade enligt Gold Standard krävs att projektet inte bara reducerar koldioxid, det behöver även innebära att man hjälper till lokalt, till exempel med att bygga skolor, ordna mer rent vatten. Ett projekt som får Gold Standard certifiering innebär att man får den högsta kvalitén på sin kompensation och kan vara säker på att den blir av tack vara mycket noggranna kontroller.

Är klimathjälpen en hjälporganisation?

Nej, vi är ett företag som inser att vi behöver göra något åt situationen. Alla kan inte göra alla, men alla kan göra något. Vi vill kunna vara en del av lösningen och hjälpa fler att klimatkompensera. Därför att ju fler som klimatkompenserar, desto bättre för miljön.

Hur länge gäller mitt certifikat?

Klimatkompensationen gäller endast under 12 månader. Du kan därefter välja att göra en ny beräkning av utsläpp och fortsätta kompensera för en ny period.

Hur spårar man sin kompensation?

Eftersom all kompensation innehar högsta certifiering från FN och Gold Standard, och köps in via Energimyndigheten, så är all klimatkompensation spårbar. Kontakta oss för att få hjälp att spåra just er order.

Hur beräknas koldioxidutsläpp?

Det är svårt att få ut exakta siffror på sina utsläpp, men en uppskattning går alltid göra för att komma så nära som möjligt. Vi har valt att titta på genomsnittet per anställd och år. Vilket är 2 ton koldioxid. På detta sätt blir beräkningen tidseffektiv och vi kan kan hålla lägre pris samtidigt som ni kan använda er tid på bättre saker än att se över hur många kWh nu använder per år.

Måste man klimatkompensera?

Precis som om man måste äta nyttigt eller motionera så är svaret såklart nej! Den viktiga frågan är dock, gör det någon nytta? Att klimatkompensera tar inte bort att vi gör ett utsläpp och det kan inte användas för att köpa sig fri. Däremot gör det nytta och garanterar att det minskar utsläpp av koldioxid enligt sitt certifikat. Klimathjälpen tror att det är bättre att göra något åt sina utsläpp än att inte göra någonting alls.

Hur avslutar jag mitt avtal?

Kontakta oss så hjälper vi dig.