VISA KUNDEN ATT NI TAR ETT STÖRRE ANSVAR

Genom att kompensera er arbetsplats med klimathjälpen, får ni en enkel och tydlig certifiering på att ni tar större ansvar. På så vis ökar ni värdet på ert varumärke, som i sin tur bygger större förtroende till era kunder. Att ta ansvar för miljön är att ta ansvar för sin egen verksamhet.

Fördelar med att klimatkompensera:

 • Visar andra att klimatfrågan är viktigt och att ni tar ansvar 
 • Minskar utsläppen av växthusgaser
 • Certifikat på antal ton koldioxid som blivit kompenserat i något av de gold-standard projekt vi arbetar med.
 • Snabb och enkel kompensation baserat på antal anställda 
 • Tillgång till klimathjälpens avancerade kalkyl för att beräkna exakt hur mycket växthusgaser er verksamhet släpper ut 
 • Skapar fler arbetstillfällen 
 • Digital stämpel 
 • Tips och råd om hur man kan minska sitt klimatavtryck ännu mer 
 • Kompensation i ett utvecklingsland som genererar fler arbetstillfällen lokalt 
 • Ökat förtroende hos kunder och anställda 
 • Ökat värde för er tjänst eller produkt 
 • Välj mellan att kompensera eller att reducera

Varför klimatkompensera?

En studie gjord av World Economic Forum visar att dagens generation är mer oroad över klimatförändringar än att kunna få ett jobb. Det innebär att kraven på företag ökar, man väljer hellre produkter som är till nytta för miljön. Klimatkompenserade företag kommer därför ha större förtroende hos sina kunder.  Undersökningar visar även att företag som klimatkompenserar sänker sina utsläpp snabbare än företag som inte klimatkompenserar.

Tiderna har förändrats mycket när det gäller hur människor väljer att konsumera idag. Kunder är mer medvetna, fler väljer att till och med att neka affärer när de inser att företagen eller deras produkter inte är klimatsmarta. Konsumenter sätter högre krav och fler letar efter produkter som innehåller något eller flera av följande ord:

 • Bra Miljöval
 • FairTrade
 • Ekologiskt
 • Organsiskt
 • Miljökompenserat

Som företagare kan du enkelt kompensera verksamhetens utsläpp och samtidigt öka värdet på era produkter eller tjänster. Medvetna kunder kommer att välja ett företag som klimatkompenserar före ett som inte gör det.

Genom att klimatkompensera visar ni era kunder, anställda och andra att ni tar ansvar för det klimatavtryck som er verksamhet är orsak till.

När medvetenheten ökar, så tar man mer ansvar för sina handlingar, och som företagare så behöver man följa med i utvecklingen som sker för att kunna överleva i framtiden.