KOMPENSATIONSCERTIFIKAT

Denna sida bekräftar att företaget har klimatkompenserat sin arbetsplats gällande år 2020.

Vi bekräftar härmed att man har tagit ansvar för sina utsläpp av koldioxid med 4 ton per anställd.

VAD BETYDER DETTA?

Koldioxid är en växthusgas som man inte kan se med blotta ögat och som på grund av människans påverkan orsakar obalans i vårt kretslopp. Att köpa in teknik, möbler, tända en lampa, använda teknik, att göra resor och mycket mer genererar utsläpp av koldioxid i olika mängd. Även om man gör allt man kan för att minska dessa utsläpp, så kommer vi att göra ett utsläpp varje gång som vi är tvungna att använda dessa saker i vårt arbete. Att klimatkompensera innebär att man tar ansvar för de utsläpp av koldioxid som man är tvungen att generera på en arbetsplats.

Enligt beräkningar som är gjorda släpper en anställd ut i genomsnitt 2 ton koldioxid per år. Att klimatkompensera innebär att man är medveten om sitt företags påverkan och ser till att samma mängd koldioxid minskar någon annanstans. Detta certifikat bevisar att kompensationen är dokumenterad, spårbar, giltig och inköpt av oss via energimyndigheten i ett CDM-Gold Standard Projekt som kontrolleras och certifieras av FN och Världsnaturfonden. Har du några frågor?  Skriv till oss nedan!